Persoonlijk financieel plan van MRW

De financiële situatie van nu is geen garantie voor later. In ieder leven vinden gebeurtenissen plaats die een impact hebben, ook op je financiële gezondheid.

Denk aan kinderen, overlijden, scheiden, ondernemen, werken, wonen, pensioen, bedrijfsovername en arbeidsongeschiktheid. Met de financiële planning van MRW worden je toekomstige financiële situatie vastgelegd in een persoonlijk financieel plan. De financieel adviseur geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat is je huidige inkomen en vermogenspositie?
  2. Hoe ontwikkelen het inkomen en vermogen zich in de toekomst?
  3. Heb je voldoende oudedagsvoorzieningen opgebouwd om in je toekomstige uitgaven te kunnen voorzien?
  4. Welke impact heeft verkoop van je bedrijf op je huidige en toekomstige besteedbare inkomen?
  5. Zijn er voldoende voorzieningen opgebouwd voor je nabestaanden bij overlijden?

De financiële planning gaat uit van het aanwezige vermogen en de ontwikkelingen die nu al bekend zijn. Het persoonlijk financieel plan kan ook worden gebruikt voor het opzetten van een estate planning, zodat het opgebouwd vermogen zo voordelig mogelijk aan erfgenamen kan worden overdragen. Zo creëer je samen met onze financieel adviseur inzicht in toekomstige behoeftes en kun je hier fiscaal op sturen.

Persoonlijk financieel plan van MRW

idea

Je kunt rekenen op een persoonlijke aanpak door onze financieel adviseur

idea

Wij hebben al veel informatie voorhanden, waardoor we gericht en doortastend advies kunnen geven

idea

Onze financieel adviseur licht je persoonlijke situatie helemaal door zodat je goed voorbereid naar de toekomst kunt kijken

idea

Gemaakte keuzes worden vastgelegd in een persoonlijk financieel plan

Onze aanpak

Onze financieel adviseur verzamelt eerst alle benodigde gegevens voor het opstellen van het persoonlijk financieel plan. De gegevens worden verwerkt in ons softwarepakket. De financieel adviseur analyseert de gegevens en maakt verschillende scenario’s. Vervolgens worden de gegevens en scenario’s in een persoonlijk en interactief gesprek met u en uw eventuele partner doorgenomen. Tijdens het gesprek kunnen eventuele alternatieve scenario’s direct inzichtelijk worden gemaakt, zodat u optimaal inzicht krijgt in uw financiële situatie. Na afloop van de bespreking ontvangt u nog een schriftelijke rapportage waarin de besproken gegevens en scenario’s zijn verwerkt.

Wat levert het op?

Met het persoonlijk financieel plan van MRW krijg je inzicht in wat je nodig hebt om in de toekomst het leven te leiden wat je wilt. Het geeft duidelijkheid over de financiële planning voor later en eventuele benodigde actiepunten om dit veilig te stellen. Op basis van het financieel plan kunnen keuzes worden gemaakt zoals bijvoorbeeld de verkoop van uw bedrijf, afsluiting of stopzetting van verzekeringen, start van een schenkingstraject, etc.

Dit vind je misschien ook interessant

In gesprek met onze financieel adviseur?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over jouw persoonlijke financiële planning.